Representant

Geir Fjeldstad

8. kandidat

Geir Fjeldstad

Bli bedre kjent med Geir Fjeldstad:

Geir Fjeldstad er 40 år og bur på Rong. Han jobbar som politi, og er aktiv i idretten i Øygarden. 

"Årsaken til at eg stiller til val er at eg vil vere ein stemme for dei som har den lavaste stemmen i samfunnet. Eg vil jobbe mykje for inkludering, og at alle mennesker skal sjåast på med same verdi."