Representant

Linn Raaheim-Nordfonn

Kandidat nr. 3

Linn Raaheim-Nordfonn

Bli bedre kjent med Linn Raaheim-Nordfonn:

Linn Raaheim-Nordfonn er 27 år og kjem opprinneleg frå Bergen, men er no busatt i Telavåg. Ho er student ved universitet i Bergen.  

«Eg stiller til val for Arbeidarpartiet fordi eg brenn for politikk og ønskjer eit rettferdig samfunn med små forskjellar der me kan verte kva me vil, uavhengig av kor foreldrene våre kjem i frå. Eg ønskjer òg eit samfunn kor me tar vare på kvarandre om me skulle verte syke eller havne utanfor arbeidslivet.»