Utenforskap - hvilket samfunn vil du ha?

Utenforskap – hvilket samfunn vil du ha?

Utenforskap handler om mennesker eller grupper som står utenfor fellesskapet. Noen står utenfor skole eller arbeidsliv. De mangler sosialt nettverk eller de føler at de ikke hører til i samfunnet. Utenforskap har store konsekvenser og hindrer mennesket i å få et godt liv.

Utenforskap kan ramme alle. Å stå uten jobb over tid, manglende mestring i skole eller jobb, sykdom, rus, mobbing, ensomhet, omsorgssvikt og fattigdom er eksempler på livssituasjoner som setter mennesker på sidelinjen. Fellestrekket er å kjenne på å ikke strekke til – stå utenfor det gode selskap, uten å være i stand til å gjøre noe med egen situasjon. Varer det lenge nok, blir konsekvensene stor og varige.

Når mennesker har sammensatte eller større utfordringer, er det ikke nok med bistand og hjelp fra familie, venner, lærere eller naboer. Vi har i dag en rekke etablerte offentlige etater og tjenester som tilbyr profesjonell hjelp. Dette er bærebjelken i vårt velferdssamfunn. Hva som faktisk tilbys hvor og når, handler om politisk styring i praksis – budsjettprioriteringer.

De siste ukene har det vært fokus på psykiatri og psykiske problemer. Dette er fortsatt tabu for mange, og vi velger ofte å la vær å forholde oss til hvis vi kan. Pårørende til mennesker med psykiske diagnoser vet mye om hvor krevende livssituasjoner dette er for både den det gjelder, og de rundt. Hjelpeapparatet er til stede, men det er ikke gitt at en får hjelp når en trenger det.

Det har vært sterke reaksjoner på at Fjell kanskje må kutte i flere forebyggende tiltak for psykisk helse for ungdom. Både Mental Helse Ungdom Sotra og modige Marta Engevik Fjæreide reagerer. Ingen tviler på at å kutte 10-15 forebyggende programmer innen psykisk helse vil få konsekvenser.

Dette handler også om tiltak for å forebygge utenforskap.

Det er ikke enkelt å sikre at det overføres tilstrekkelige midler til å tilby den hjelpen som trengs der du bor, og når du trenger det. Det krever fokus og vilje over lang tid, og budsjettprioriteringer.

I praktisk poltikk blir det da viktig å ikke ri prinsipper. Eiendomsskatt utgjør slik den var organisert fem millioner kroner for Fjell. Belastningen med å kreve inn eiendomsskatt er noe vi tåler, konsekvenser av manglende tiltak mot utenforskap tåler vi ikke like godt.

Det handler om vilje til å prioritere tiltak som vi ikke ser resultatene av med en gang, og som ikke er lett å selge inn i en valgkamp. Det handler om å sikre og beholde et velfungerende offentlig tilbud. Det handler om å stå i det, når hundene bites.

Arbeiderpartiet vil sette utenforskap på dagsorden i nye Øygarden kommune. Det betyr at vil sikre gode offentlige tjenester i hele den nye kommunen. Det betyr at vi vil stille krav til ledelse og profesjonalitet i kommunale tjenester. Det betyr at vi vil prioritere forebyggende tiltak for barn og ungdom.

Jeg støtter Arbeiderparti fordi det handler om verdier, og hvilket samfunn jeg ønsker at mine barn skal vokse opp i.

Godt valg!

Ann Kristin Kløvrud Eriksen, listekandidat for Øygarden Arbeiderparti

Ann Kristin Kløvrud Eriksen skriver om utenomskap

Ann Kristin Kløvrud Eriksen