Kjære velger, gi meg en sjanse

Når jeg leser slike innlegg som Sotralista sitt, som maler politikere som udemokratiske, maktsyke utroverdige pamper. Da kjenner jeg meg litt motløs, skriver Linn Raaheim-Nordfonn (Ap).

Jeg leser Håkon Fjell fra Sotralista sitt innlegg i Vestnytt 27.august og kjenner meg motløs.

Jeg stiller til valg for første gang nå i høst, og har aldri vært politiker før. Jeg takket ja til å stå på listen til Øygarden Arbeiderparti fordi jeg ønsker mindre forskjeller i samfunnet, at vi tilbyr gode tjenester til innbyggerne våre, og at vi som fellesskap hjelper de som av ulike grunner trenger oss ekstra. Kanskje de har falt ut av arbeidslivet, er uføre, sliter med rus, er psykisk syke, eller trenger hjelp av fellesskapet på ulike måter. Jeg vil at Øygarden kommune skal være en god kommune å leve i for alle innbyggerne våre.

Men når jeg leser slike innlegg som Sotralista sitt, som maler politikere som udemokratiske, maktsyke utroverdige pamper. Da kjenner jeg meg litt motløs.

Jeg kjenner på det jeg oppfatter som en stadig økende politikerforakt i samfunnet. Du finner den igjen over alt. Om det er i kommentarfeltene på Facebook, hvor politikere blir beskrevet som løgnere, i avisen eller i diskusjoner med bekjente. Jeg er klar over at ikke alle er negative til politikere, og at ikke alle skjærer alle politikere over en kam. Men jeg kjenner allikevel på en følelse av å føle meg urettferdig behandlet. For det er ikke slik jeg kjenner det politiske fellesskapet. Jeg ser alle de frivillige som står på og ofrer fritiden sin for en god sak. Jeg ser et fellesskap hvor en genuint bryr seg om hverandre. Og jeg ser mange som har gått inn i politikken fordi de har en hjertesak de brenner for.

Mange snakker om at det er for få kvinner, og spesielt unge kvinner i politikken. Jeg forstår hvorfor mange ikke orker å engasjere seg politisk. I alle fall hvis du ser unge kvinnelige politikere som står frem og forteller om trusler og hets. Og om overlevende fra Utøya som forteller om meldinger hvor de har fått høre at noen mener terroristen burde tatt livet av dem på Utøya.

Jeg håper de færreste politikere får oppleve en slik grov hets, og slike grove trusler som mange av de overlevende fra Utøya har opplevd. Men jeg mener allikevel at vi har et demokratisk problem når mange ikke orker å delta i politikken på grunn av det krasse ordskiftet.

Jeg tror vi bør tenke oss om før vi skjeller ut politiker eller sitter alle politikere i samme bås, og beskriver dem som udemokratiske maktsyke pamper. Jeg tror slik ordbruk er med på å forsterke politikerforakten i samfunnet vårt. Politikere er bare mennesker de også. Mennesker som gjør så godt de kan, og som har valgt å ofre store deler av fritiden sin for å stå på en liste, delta på møter, lese seg opp på saksdokumenter eller jobbe for en god sak de brenner for.

Linn Raaheim-Nordfonn,
3.kandidat, Øygarden Arbeidarparti

Linn

Linn Raaheim-Norfonn